Informace

Založení kolečkového klubu

24.1.2020 17:47:52

Kolečkový klub může založit libovolná skupina motorkářů. Počet členů u takového klubu se doporučuje min 6. Pravidla fungování klubu si každý klub určuje sám. Obvykle si každý nový klub sepíše své stanovy, zařídí klubovnu a označí se znakem ve tvaru doporučeném pro kolečkové kluby.

 

Představení klubu ostatním klubům působícím ve Vašem okolí je důležitým projevem respektu na České motocyklové scéně. Ideálním způsobem představení je navštívení nejbližšího nebo jiného spřáteleného MC klubu. Každý MC klub vás rád přijme, představí ostatním a posoudí zda je váš znak v pořádku a také zda se neshoduje se znaky jiných, již existujících klubů, dříve než investujete do nášivek  a další propagace vašeho klubu.

Značení kolečkových klubů

24.1.2020 17:43:28

Značení všech motocyklových klubů má v ČR svá pravidla. I pro nezávislé kluby (tzv. kolečkové) bylo stanoveno doporučené značení, které je důležité pro přehlednost mezi kluby na této scéně.

Kolečkový klub je označen znakem v kolečku o průměru do 12cm, které je našito na přední levé straně vesty ve výši prsou. Pokud mají členové klubu rozděleny funkce po vzoru MC, je možné tyto umístit ke znaku klubu nebo i na pravou stranu vesty. Lze používat tyto funkce: president, vice president, treasurer, secretary, road captain,sgt.at arms

Povoleny nejsou nášivky připomínající znaky MC klubů.

 

Větší znaky na zádech jsou povoleny pouze u vybraných značkových klubů.